Saturday, April 25, 2009

Radiasi - SKMM (Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia) - 24 April 2009
Terlalu banyak yang diperkatakan tentang radiasi dan hubung kaitnya dengan masalah kesihatan manusia. Banyak juga protes daripada penduduk apabila syarikat telekomunikasi ingin atau mula memasang stesyen-stesyen pemancar di kawasan kediaman mereka.

Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas, pihak saya telah menghubungi pihak SKMM - Suruhanjaya Telekomunikasi dan Multimedia Malaysia, berhubung isu radiasi dan kesannya terhadap masalah kesihatan, yang menjadi kekhuatiran kita semua.

Pengarah Operasi SKMM Wilayah Utara, iaitu Encik Ismail bin Haji Othman bersama Encik Anuar telah mengambil inisiatif dengan turun ke kawasan Rapat Setia dan Pekan Razaki bersama peralatan canggih bagi mengukur tahap radiasi di kawasan berdekatan dengan alat pemancar sistem telekomunikasi yang ditegakkan pada bumbung-bumbung bangunan kedai 2 tingkat.

Tahap radiasi yang diukur pada 3 lokasi didapati mematuhi piawai yang ditetapkan badan antarabangsa, iaitu 59v/m. Bacaan pada 3 lokasi tercatat seperti berikut - 0.4 v/m, 2.7 v/m dan 1.6 v/m.

Negara Switzerland adalah negara yang paling peka terhadap masalah pendedahan manusia kepada radiasi dan kesannya secara langsung pada jangka masa panjang, telah menetapkan sendiri piawaian untuk negara mereka iaitu tidak melebihi 4 v/m.

Nampaknya, ketiga-tiga lokasi tadi masih memenuhi garis panduan Switzerland. Sungguhpun begitu, masih terdapat lagi soalan-soalan yang berlegar dalam pemikiran saya. Pihak SKMM berjanji akan menghantar satu bentuk laporan lengkap agar pihak saya dapat mencerna informasi dan dapat memantau pembinaan tiang-tiang telekomunikasi dalam kawasan saya.

Sekalung tahniah dan ribuan terima kasih kepada Encik Ismail dan Encik Anuar dari SKMM atas sikap professionalisma dan dedikasi mereka.

1 comment:

chouji said...

Thank you Mr Chan for such an informative post. Please share the findings from your experiment to the good folks in Penang. They have been protesting too much and it is beginning to effect the coverage here.

MCMC (SKMM) is not doing anything productive to educate the people and everyone is protesting for the wrong reasons. Appreciate if you could help to bring back the coverage to Penang especially in the heritage area :(