Saturday, October 4, 2008

8 SEPT 2008

Banjir adalah salah satu masalah dalam DUN Simpang Pulai, kawasan yang saya diberikan amanah untuk menjaganya. Bagi memahami masalah ini, saya telah berbincang dengan pihak-pihak yang berwajib. Hasilnya satu gotong-royong telah diadakan bagi melebar dan mendalamkan parit dengan kerjasama pihak MDKB (Majlis Daerah Kinta Barat), JKR (Jabatan Kerja Raya) dan JPS (Jabatan Pengairan dan Saliran). Masalah banjir dalam kawasan Simpang Pulai adalah rentetan daripada Sungai Raia dan Sungai Kinta yang telah tepu. Adalah diharapkan dengan kerja-kerja pelebaran parit dan pembersihan longkang-longkang yang tersumbat akan dapat mengurangkan permasalahan ini.

No comments: